Skróty klawiszowe w programie Microsoft Word

Pakiet biurowy Microsoft Office to potężne i bardzo funkcjonalne narzędzie znane większości osób choćby z nazwy. Stosowane jest nie tylko w instytucjach pulicznych, prywatnych firmach, szkołach, ale również przez wiele osób do użytu prywatnego. W tym artykule prezentujemy absolutnie najważniejsze skróty klawiszowe w programie Microsoft Word , które można wykorzystać do przyspieszenia pracy.

Najczęściej używane skróty w programie Microsoft Word.

Czynność

Klawisze

Otwieranie

Ctrl+O

Zapisywanie

Ctrl+S

Zamykanie

Ctrl+W

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

Ctrl+]

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl+E

Wyrównywanie tekstu do lewej

Ctrl+L

Wyrównywanie tekstu do prawej

Ctrl+R

Anulowanie

ESC

Cofanie

Ctrl+Z

Ponownie wykonanie

Ctrl+Y

Drukowanie dokumentu

Ctrl+P

Otwieranie pola wyszukiwania

Ctrl+F

Poruszanie się po wstążce przy użyciu klawiatury

Wstążka to pasek w górnej części programu Word podzielony na karty. Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz Alt, a następnie przechodź między kartami za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo lub skorzystaj z poniższej listy klawiszty dostępu. 

Czynność

Klawisze

Karta Plik

Alt+F

Karta Projektowanie

Alt+G

Karta Narzędzia główne

Alt+H

Karta Korespondencja

Alt+M

Karta Wstawianie

Alt+N

Karta Układ

Alt+P

Karta Recenzja

Alt+R

Karta Odwołania

Alt+S

Karta Widok

Alt+W

 

Tworzenie, przeglądanie, zapisywanie, drukowanie i wyświetlanie podglądu dokumentów

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowego dokumentu.

Ctrl+N

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Zamykanie dokumentu.

Ctrl+W

Zapisywanie dokumentu

Ctrl+S

Drukowanie dokumentu

Ctrl+P

Przełączanie do podglądu wydruku.

Alt+Ctrl+I

Sprawdzanie pisowni i przeglądanie zmian w dokumencie

Czynność

Klawisze

Wstawianie komentarza (w okienku zadań poprawek).

ALT+R, C

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Ctrl+Shift+E

Zamykanie okienka recenzowania, jeśli jest otwarte.

Alt+Shift+C

Wybieranie karty Recenzja na wstążce.

Alt+R, a następnie Strzałka w dół, aby przejść do poleceń na tej karcie.

Wybieranie polecenia Pisownia i gramatyka.

Alt+R, S

 

Znajdowanie, zamienianie i przechodzenie do określonych elementów w dokumencie

Czynność

Klawisze

Otwieranie pola wyszukiwania w okienku zadań Nawigacja.

Ctrl+F

Zamienianie tekstu, określonego formatowania lub elementów specjalnych.

Ctrl+H

Przełączanie między czterema miejscami, które były ostatnio edytowane.

Alt+Ctrl+Z

Poruszanie się w dokumencie przy użyciu klawiatury

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

O jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

O jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

O jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

O jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

O jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

O jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

Shift+Tab

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

Tab

O jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Na koniec wiersza

End

Na początek wiersza

Home

Na początek okna

Alt+Ctrl+Page Up

Na koniec okna

Alt+Ctrl+Page Down

O jeden ekran w górę (przewijanie)

Page Up

O jeden ekran w dół (przewijanie)

Page Down

Na początek następnej strony

Ctrl+Page Down

Na początek poprzedniej strony

Ctrl+Page Up

Na koniec dokumentu

Ctrl+End

Na początek dokumentu

Ctrl+Home

Do poprzedniej poprawki

Shift+F5

Po otwarciu dokumentu do lokalizacji, w której znajdował się użytkownik podczas ostatniego zamknięcia dokumentu

Shift+F5

 Wstawianie lub oznaczanie spisu treści, przypisów dolnych i cytatów

Czynność

Klawisze

Oznaczanie wpisu spisu treści.

Alt+Shift+O

Oznaczanie wpisu (cytatu) wykazu źródeł.

Alt+Shift+I

Oznaczanie wpisu indeksu.

Alt+Shift+X

Wstawianie przypisu dolnego.

Alt+Ctrl+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Alt+Ctrl+D

Usuwanie tekstu i grafiki

Czynność

Klawisze

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Wycinanie zaznaczonego tekstu do Schowka pakietu Office.

Ctrl+X

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Wycinanie do Kolekcji. (Kolekcja to funkcja, która umożliwia zbieranie tekstów z różnych lokalizacji i wklejanie ich w innym miejscu).

Ctrl+F3

 

Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

Czynność

Klawisze

Otwieranie Schowka pakietu Office.

Należy nacisnąć klawisze Alt+H w celu przejścia na kartę Narzędzia główne, a następnie nacisnąć klawisze F,O.

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki 

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki 

Ctrl+X

Wklejanie elementu

Ctrl+V

Wycinanie do Kolekcji

Ctrl+F3

Wklejanie zawartości Kolekcji

Ctrl+Shift+F3

Kopiowanie nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji dokumentu.

Alt+Shift+R

Formatowanie znaków

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

Ctrl+D

Zmienianie wielkości liter.

Shift+F3

Zamienianie wszystkich liter na wielkie.

Ctrl+Shift+A

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie podkreślenia.

Ctrl+U

Podkreślanie tylko wyrazów (spacje nie będą podkreślone).

Ctrl+Shift+W

Podwójne podkreślanie tekstu.

Ctrl+Shift+D

Formatowanie tekstu jako ukrytego.

Ctrl+Shift+H

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Formatowanie tekstu jako kapitalików.

Ctrl+Shift+K

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+znak równości

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+znak plus

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

Ctrl+spacja

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+]

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+[

Kopiowanie formatowania

Czynność

Klawisze

Kopiowanie formatowania z tekstu.

Ctrl+Shift+C

Stosowanie skopiowanego formatowania do tekstu.

Ctrl+Shift+V

Zmienianie wyrównania akapitu

Czynność

Klawisze

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do środka i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+E

Przełączanie wyrównania akapitu między wyjustowaniem i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+J

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do prawej i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+R

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L